Índice
AVISOS
  • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

  • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo
Índice Presentación Resumo dos programas Fichas de solicitude Programas educativos do Servizo Municipal de Educación
Coruña Tardes Coruña Linguas Coruña Diversidade Coruña Tics Coruña Saúde
Coruña de Aventura Coruña no Teatro Coruña no Mundo Coruña Comunica Coruña Orienta Outros Programas e Accións Educativas
Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais
Son futuro Descubrir os libros Educación Ambiental Educación vial Programa educativos no ámbito escolar do dto.de servizos sociais Programas do Servizo Municipal de Emprego
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo Mapa Web
Logos Avisos