Índice
AVISOS
 • O prazo de solicitude para as principais actividades estará aberto do 11 ao 30 de setembro de 2017.

SERVIZO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Concello da A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
Teléfono: 981 18 42 00

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Visitas Escolares

Información xeral
Descrición

Visitas a diversas entidades da cidade e a súa contorna e percorridos guiados para alumnado acompañado polo seu profesorado

Persoas destinatarias

Alumnado de educación infantil, primaria, secundaria e especial, en función dos requisitos das visitas.

Respectarase o número máximo de alumnado previsto en cada visita, co obxecto de que poidan ver os procesos e escoitar as explicacións do guía con claridade, ou para garantir a súa seguridade.

Período de realización

De xaneiro a xuño de 2018

Condicións do programa
 • As visitas son gratuítas.
 • Cada centro poderá solicitar unha única visita ou itinerario por grupo-clase.
 • Non se poderá solicitar a mesma visita ou percorrido para máis dun ciclo por centro. Valoraranse as excepcións motivadas.
 • O programa ten establecido un número máximo de visitas e itinerarios. No caso de que a demanda fose maior que a oferta procederase á adxudicación por rigurosa orde de inscrición.
 • Confirmacións e anulacións:
  • A confirmación da visita ou itinerario farase con 48h. de antelación, dirixíndose á entidade visitada.
  • En caso de anulación ou cambio de data, comunicarase ao Servizo Municipal de Educación
 • Servizo de transporte:
  • O transporte é gratuíto para as “Escolas infantís Municipais” e os CEIP da cidade.
  • O bus estará dispoñible media hora antes do inicio de cada visita.
  • Os autobuses teñen 55 prazas, polo que en ningún caso se poden sobrepasar este número de participantes (incluído o profesorado acompañante).
  • De ser preciso, solicitarase transporte adaptado para o alumnado con NEE.
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral e Ficha de solicitude específica “CORUÑA DE AVENTURA: VISITAS”

Do 11 de setembro ao 11 de outubro.

O día 17 de novembro enviaremos todas as planificacións de visitas aos centros, que terán ata o vindeiro 1 de decembro para facer cambios. A partires desa data pasarán todas a confirmadas.

Máis información

VISITAS E PERCORRIDOS QUE SE OFERTAN

 • CULTURAIS
  • Arquivo do Reino de Galicia
  • Biblioteca pública "González Garcés"
  • Casa Museo Emilia Pardo Bazán
  • Capitanía
  • Castro de Elviña
  • Cidade Medieval
  • Fundación Luís Seoane
  • Museo de Arte Contemporánea (MAC)
  • Museo de Arte Sacro e Colexiata de Santa María
  • Museo de Belas Artes
  • Museo Militar da Coruña
  • Museo Arqueolóxico e Histórico
  • Torre de Hércules
 • EMPRESAS
  • Hipermercado Alcampo
  • Industria carpintería de alumnio Aluman
  • Bonilla
  • Gadisa Loxística
  • Coñece o teu supermercado Gadis
  • SGL Carbón S.A. Fabricación de electrodos de grafito
  • Coca Cola
 • ESPAZOS EDUCATIVOS
  • A Tenda de Antón
 • MEDIOS DE COMUNICACIÓN
  • Radio Nacional de España
  • La Voz de Galicia
 • MEDIOS DE TRANSPORTE
  • Porto da Coruña. Autoridade Portuaria
  • Coñece o bus urbán da túa cidade. Compañía de Tranvías da Coruña
  • Estación de Autobuses
 • RECURSOS MUNICIPAIS
  • Centro Municipal de Información Xuvenil. (CMIX)
  • Limpeza viaria. CESPA
 • RECURSOS NATURAIS
  • Abastecementeo de auta. Emalcsa
  • Central Térmica e lago das Pontes
  • Central Térmica de ciclo combinado das Pontes
 • SEGURIDADE E POLICÍA
  • Corpo Nacional de Policía e museo
  • Bombeiros
 • SOCIAIS
  • Cruz Roja Española: Cruz Vemella Xuventude
Inscrición
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral e Ficha de solicitude específica “CORUÑA DE AVENTURA: VISITAS”

Do 11 de setembro ao 11 de outubro.

O día 17 de novembro enviaremos todas as planificacións de visitas aos centros, que terán ata o vindeiro 1 de decembro para facer cambios. A partires desa data pasarán todas a confirmadas.

Contacto
Información de contacto

Ana Paz Pérez // Susana Vara Bilbao
educacion@coruna.es
Tel. 981 18 42 00 ext. 12027 // 12047
Fax: 981 18 43 70