A Fundación Secretariado Xitano recibe o premio nacional de educación polo seu programa Promociona

Image

O programa de apoio e orientación educativa para alumnado xitano e as súas familias, que busca o éxito escolar da mocidade xitana, premiado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte na categoría de Entidades para a promoción educativa.

Desde que comezou, preto de 900 alumnas e alumnos participantes no Promociona conseguiron obter o título de graduado na Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.Ou) e, deles, o 89% continuaron estudos post-obrigatorios en Bacharelato ou ciclos formativos.

Os resultados do programa Promociona demostraron que con apoio adaptado ás necesidades educativas das nenas e nenos xitanos, poden finalizar con éxito os seus estudos básicos e acceder a estudos post-obrigatorios.

Promociona, está actualmente implantado en 44 localidades de 13 Comunidades Autónomas. Do alumnado participante no programa que cursa Primaria, o 67% pasa con todas as materias aprobadas; o 93% de 6º pasa a Secundaria e, deles, o 74% con todo aprobado.

Desde 2009, do alumnado Promociona de Educación Secundaria (a falta de coñecer os datos do curso que agora termina) 810 alumnas e alumnos conseguiron obter o título de Graduado Escolar e, deles, o 89% continuaron estudos post-obrigatorios en Bacharelato, Graos Formativos ou Universidade. Algúns destes mozos e mozas son os primeiros alumnos xitanos que conseguiron graduar nos seus centros educativos, converténdose en referentes para o resto do alumnado xitano e as súas familias.

Web Fundación Secretariado Xitano