Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP. Curso 2017/18

Resolución do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2017/18.

Esta resolución ten por obxecto ditar instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no ano académico 2017/18 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Acceso ao DOG