Programa madrugadores

DESCRICIÓN

O programa Madrugadores ofrece un servizo de protección, vixilancia e almorzo a escolares dos centros públicos de educación infantil e primaria do Concello da Coruña.

O servizo prestarase polas mañás, antes do inicio das clases e nos días lectivos do curso 2017-2018.

PERSOAS DESTINATARIAS

Escolares de infantil e primaria dos CEIPs do Concello da Coruña

PERÍODO DE REALIZACIÓN

Desde o 11 de setembro de 2017 ata o 21 de xuño de 2018, ambos inclusive.

CONDICIÓNS DO PROGRAMA

Para os centros educativos:

 • Aprobación do programa polo Consello Escolar
 • Ter inscritos un mínimo de 12 escolares na modalidade “fixo mensual con servizo de almorzo”.
 • Ter instalacións adecuadas de comedor.

Para os escolares:

 • Estar cursando 2º ciclo de Educación Infantil ou Educación Primaria na data da solicitude nun centro público do Concello.
 • Posuir autonomía persoal suficiente.

HORARIO

Horario do servizo: de 07:30 a 09:00 horas, establécense dúas modalidades horarias:

 • Con almorzo: de 07:30 a 08:15h.
 • Sen almorzo: de 08:15 a 08:45h.

CUSTO

O Concello subvencionará 0,45€ por cada servizo de almorzo nas modalidades “fixo mensual” e “quenda laboral”, xa descontada do custo final a pagar polas familias.

Tarifas

 • Servizo con almorzo fixo mensual: 34,30 €/mes
 • Servizo con almorzo turno laboral: 17,15 €/mes
 • Servizo sen almorzo fixo mensual: 19,29 €/mes
 • Servizo sen almorzo turno laboral: 9,65 €/mes
 • Esporádico: 1,95 €/día

INSCRICIÓN CENTROS

Os centros inscritos no programa e que soliciten a renovación ofrecerán o servizo desde o primeiro día de curso (11 de setembro).

Os centros de nova incorporación terán desde o 11 ata o 25 de setembro de 2016 para facer a solicitude. Unha vez resolta ésta favorablemente, o servizo prestaráse desde o primeiro día lectivo de outubro.

INSCRICIÓN ALUMNOS

Información nas oficinas da ANPA do colexio.

CENTROS ONDE SE OFERTA

CEIP Emilia Pardo Bazán

CEIP Eusebio da Guarda

CEIP Juan Fernández Latorre

CEIP María Pita

CEIP Salgado Torres

CEIP Víctor López Seoane

CEIP Wenceslao Fernández Flórez